Dziś jest poniedziałek, 10 sierpień 2020. Imieniny: Borysa, Filomeny

Bierzmowanie

Bierzmowanie
Terminy bierzmowania w roku szkolnym 2019/2020


niedziela 24.05.2020 godz. 16:00
 • Maciak Bartosz
 • Ślusarz Tymoteusz
 • Świerklańska Natalia
 • Pokorski Daniel
 • Jaroszewicz Miłosz
 • Wojnarowski Michał
 • Czerwińska Maria
 • Bischof Konrad
 • Pentela Wojciech
spowiedź w sobotę 23.05 o godz. 9:00


wtorek 26.05.2020 godz. 19:00
 • Magdziak Bartosz
 • Chłopińska Amelia
 • Sarosiek Dominika
 • Chrostowski Krzysztof
 • Migdalska Wiktoria
 • Kamieniecka Magdalena
 • Michalski Dawid
 • Czerniecka Beata
spowiedź w poniedziałek 25.05 o godz. 18:30


czwartek 28.05.2020 godz. 19:00
 • Duszyński Robert
 • Pieńkowska Natalia
 • Kuźma Wiktoria
 • Charłampowicz Rafał
 • Bomba Igor
 • Jacek Nikola
 • Tomzik Igor
 • Kaczmarek Adam
 • Kiernicki Adrian
spowiedź w środę 27.05 o godz. 18:30


sobota 30.05.2020 godz. 16:00
 • Barcicki Jakub
 • Zarębska Karolina
 • Kiecko Kinga
 • Żebrowski Konrad
 • Zydorowicz Marcel
 • Czapiewski Maksymilian
 • Głowacka Olga
 • Wiśniewska Małgorzata
 • Dubako Maksymilian
 • Szczepanowska Ewa
 • Jordan Julia
 • Lewtak Aleksander
spowiedź w piątek o godz. 18:30
OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA


LITURGIA SŁOWA
I czytanie
Psalm responsoryjny
Ewangelia
Kandydatów do bierzmowania przedstawia proboszcz albo inny kapłan. Wszyscy kandydaci do bierzmowania, stoją w odpowiednim miejscu przed biskupem.
Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy: Amen.


HOMILIA
Biskup wygłasza homilię wyjaśniającą znaczenia sakramentu.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCILENYCH
Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:
Biskup: Pytam każdego z was:
Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Zgromadzenie wiernych wyraża swoją zgodę odpowiadając: Amen.

LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
WŁOŻENIE RĄK
Biskup (wraz z kapłanami, którzy mu pomagają) stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:
Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup (i kapłani, którzy mu pomagają) wyciągają ręce nad kandydatami. Sam zaś biskup mówi:
Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM
Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata, a kandydat sam podaje swoje imię biskupowi.
Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
Biskup: N, PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Kandydat: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Kandydat: I z duchem twoim.

MODLITWA POWSZECHNA

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE
Biskup: Pan z wami
Wszyscy: I z duchem Twoim.
Biskup: Niech Imię Pańskie będzie błogosławione
Wszyscy: Teraz i na wieki.
Biskup: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.
Biskup: Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, + niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.
Poniedziałek
Intencje mszalne:
07:00
Wolna intencja

18:00
+ Tadeusz Pyszel msza gregoriańska