Dziś jest wtorek, 23 lipiec 2024. Imieniny: Bogny, Sławosza

Historia Parafii

W XIII wieku na Pomorzu Zachodnim w Diecezji Kamieńskiej bardzo szybko rozwijała się sieć parafialna. Powstawały nowe kościoły, także w Szczecinie. W 1241 roku pojawiają się wzmianki o kościele poświęconym św. Mikołajowi, który był patronem marynarzy i żeglarzy oraz kupców, w pobliżu zamku i portu średniowiecznego Szczecina. Kościół ten przetrwał różne zawieruchy społeczne, polityczne i religijne (reformacja).

W 1811 roku kroniki notują pożar kościoła, a w następnych latach jego rozbiórkę. Na miejscu świątyni św. Mikołaja Biskupa powstał Neuer Markt przy renesansowym ratuszu. Niestety nie zachowało się wiele źródeł historycznych na temat tego kościoła, wydany został artykuł w Baltische Studien, natomiast kilka informacji na temat wystroju barokowego kościoła znajduje się w książce pt. Barokowy Szczecin.

Gdy pojawiła się konieczność budowy nowego kościoła przy ulicy Golisza i Komuny Paryskiej, po wydzierżawieniu placu pod budowę ksiądz proboszcz nowopowstającej parafii, Ryszard Kamiński, zaproponował Księdzu Arcybiskupowi Zygmuntowi Kamińskiemu, aby nowy kościół był pod wezwaniem św. Mikołaja, tak by nawiązywał do dawnego kościoła zniszczonego przed 200 laty. W ten sposób patron marynarzy, żeglarzy, ludzi morza wrócił do miasta i ważnego portu nad Bałtykiem.

Nowa parafia erygowana ostatecznie na Boże Narodzenie 2004 roku powstała z połączenia trzech części należących wcześniej do parafii pw. Miłosierdzia Bożego, św. Stanisława Kostki i Matki Bożej Ostrobramskiej. Plac parafialny wydzierżawiony od miasta na 15 lat położony był na terenie parafii Matki Bożej Ostrobramskiej i ta parafia uzyskała warunki zabudowy tego placu. Termin ważności tego dokumentu upływał w grudniu 2004 roku, a więc należało się spieszyć, by wykorzystać istniejący dokument.

Po przybyciu do Szczecina 3 lutego 2004 r. ksiądz proboszcz rozpoczął przygotowania do budowy kościoła. Na zakończenie rekolekcji prowadzonych przez księdza proboszcza w parafii Miłosierdzia Bożego dnia 31 marca 2004 roku ksiądz abp Zygmunt Kamiński poświęcił krzyż, który proboszcz nowopowstającej parafii wraz z parafianami i asystą kościelną przenieśli w procesji na uporządkowany plac budowy. Przy tym krzyżu przez cały maj odprawiane były nabożeństwa majowe, natomiast po powstaniu ołtarza polowego 23 maja została odprawiona pod przewodnictwem księdza dziekana infułata Stanisława Szwajkosza uroczysta Msza św. inaugurująca kolejne eucharystie na placu kościelnym. Kazanie wygłosił ks. Czesław Baraniewicz. Od tego dnia do Pasterki, w każdą niedzielę i w dni powszednie Msze św. sprawowane były na placu.

Trzeba podkreślić, że wierni z sentymentem wspominają udział w tych eucharystiach „pod gołym niebem”, na łonie natury. Chętnie też pomagali przygotowywać te Msze św. Wynoszone na czas eucharystii ławki, szybko znikały w prowizorycznym magazynie. Pogoda też była bardzo sprzyjająca. Praktycznie w ciągu tych 7 miesięcy nie było deszczu i zimna. Zdjęcie poniżej przedstawia gromadkę wiernych, którzy przyszli na nabożeństwo majowe. Krzyż i nabożeństwa przy nim dla wielu były wspomnieniem młodych lat, kiedy to w różnych stronach Polski spotykali się by przy krzyżach śpiewać litanię do Matki Boskiej Loretańskiej. Trzeba podkreślić, że parafianie mający należeć do nowej parafii już wcześniej odbudowywali lub budowali swoje kościoły, a mimo to, chętnie włączyli się w dzieło budowy nowego kościoła. W czerwcu i lipcu plac kościelny został ogrodzony i przygotowany do budowy. Deski do ogrodzenia podarował ksiądz proboszcz z parafii Miłosierdzia Bożego. Prace te sprowadziły dużą liczbę mężczyzn pragnących pomagać w budowie.

W międzyczasie powstawał projekt kościoła (kaplicy) wykonany przez panią mgr inż. arch. Annę Zaniewską uwieńczony pozwoleniem na budowę wydanym przez Urząd Miejski dnia 22 września. Kierownikiem budowy został pan mgr inż. Mariusz Bagiński natomiast inspektorem nadzoru pani mgr inż. Anna Barcz. Budowę rozpoczęto 13 października. Prace wykonywano systemem gospodarczym pod przewodnictwem „górali”.

Do pracy przychodziło wielu parafian. Byli to zazwyczaj emeryci. Panie przygotowywały skromne gorące posiłki, a Panowie z wielkim zapałem budowali, jak niektórzy, swój już drugi kościół, nie zmieniając miejsca zamieszkania.

Pogoda sprzyjała pracom, nie było wcześniejszych mrozów, ani też opadów deszczu czy śniegu. Wykonywane prace nie były łatwe. Często trzeba było zamawiać dźwig, który przestawiał 4-metrowe metalowe szalunki do wylania żelbetowych ścian.

Prace budowlane postępowały bardzo szybko, co sprawiło, że Boże Narodzenie można było świętować w dolnej części budynku, tzw. katakumbach, pod dachem. Przybyły 25 sierpnia pierwszy wikariusz, ks. Jan Gierlach, zorganizował we wrześniu pierwszą parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę, w ramach corocznej diecezjalnej pielgrzymki. Pierwszy odpust celebrował ks. Janusz Giec. Na placu przy budującej się kaplicy po raz pierwszy wspólnie powitano Nowy Rok.

Przez całą zimę i w pierwszej połowie 2005 roku trwały prace budowlane. Kaplica została poświęcona 1 czerwca 2005 roku. W sierpniu 2005 roku rozpoczęto prace kanalizacyjne i odwodnieniowe. Budynek kaplicy został usytuowany na małym zboczu. Od strony wschodniej był zagłębiony w gruncie około 1,5 m, od strony zachodniej natomiast 4 m. Istniało niebezpieczeństwo zalewania wodą opadową dolnych części kaplicy, stąd odwodnienie budynku było bardzo potrzebne. Prace te prowadziła firma Cestar. Trasa pielgrzymki na Jasną Górę w dniach 23-25 września wiodła przez Kraków, Łagiewniki, Licheń, Pniewo i Rokitno. W dniach 27 listopada do 2 grudnia 2005 r. pierwsze misje św. poprowadził ks. Henryk Krzyżewski z Gryfina. Uczniowie SP 18 pod przewodnictwem pań katechetek pokazali inscenizację o św. Mikołaju, w wigilię odpustu, któremu przewodniczył ks. Andrzej Krzystek. W święta Bożego Narodzenia wspólnota parafialna przeżywała pierwszą rocznicę swojego istnienia. Była to okazja podziękowania Panu Bogu za otrzymywane łaski przez wstawiennictwo świętego patrona.

W styczniu 2006 roku rozpoczęto instalację centralnego ogrzewania. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu nowej parafii była pielgrzymka do Bari, do grobu świętego Mikołaja, z nawiedzeniem grobu Jana Pawła II i wielu sanktuariów na ziemi włoskiej.

Dnia 10 czerwca dzieci pierwszokomunijne z rodzicami pielgrzymowały do Rokitna i Paradyża. Boże Ciało wspólnota parafialna przeżyła wraz z sąsiednimi parafiami. Procesja po Mszy św. w parafii Miłosierdzia Bożego przeszła ulicami Przyjaciół Żołnierza, Komuny Paryskiej i Golisza obok powstałej kaplicy ulicą Słowiczą do kościoła Matki Bożej Ostrobramskiej. Nadal były prowadzone prace budowlane, między innymi wykonano posadzki w dolnej części kaplicy oraz parking i chodniki z polbruku. Pracujący przez dwa lata w naszej parafii ks. wikariusz Jan Gierlach 25 sierpnia został przeniesiony do parafii w Mierzynie, z zadaniem organizacji nowej parafii w Dołujach.

Dnia 25 sierpnia 2006 przybył do parafii nowy wikariusz, ks. Przemysław Redes. Pielgrzymowanie na Jasną Górę w dniach 23-25 września tym razem wiodło przez Licheń, Niepokalanów i Warszawę. W listopadzie i grudniu zostały wykonane ocieplenie kaplicy i tynki zewnętrzne. Odpust poprowadził ks. Aleksander Ziejewski, a rekolekcje adwentowe ojciec Augustyn Lewandowski, Trynitarz. W czasie ferii zimowych ksiądz wikariusz zorganizował dla ministrantów wyjazd w góry do Zakopanego. Od kwietnia możliwe stało się zamieszkanie księdza proboszcza w mieszkaniu przygotowanym w dolnej części kaplicy.

Po raz pierwszy parafianie przeszli z procesją Bożego Ciała 7 czerwca ulicami Golisza, Komuny Paryskiej, Rugiańską, Stalmacha do ulicy Lubeckiego. Tam przy numerze 44 zakończono procesję błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Pielgrzymka do sanktuariów maryjnych w Europie, organizowana m.in. przez ks. wikariusza w dniach od 10 do 23 lipca zakończyła się tragicznym wypadkiem pod Grenoble i śmiercią 26 pielgrzymów, w tym księdza Przemka 22 lipca 2007 roku. To tragiczne wydarzenie wstrząsnęło życiem parafialnym i społecznością polską i światową. Z całego kraju, a nawet z zagranicy napływały kondolencje i zapewnienia o modlitwie w intencji ofiar. W oczekiwaniu na przywiezienie ciał odprawiane były Msze św. w intencji tych, którzy zginęli. Z pięciu pielgrzymów szczecińskich zginął ksiądz Przemysław, a cztery kobiety, w tym dwie nasze parafianki ocalały. Pogrzeb księdza Przemysława odbył się w dniach 13 i 14 sierpnia. Uroczysta Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. abpa Zygmunta Kamińskiego została odprawiona w poniedziałek 13 sierpnia w tutejszej parafii. Zgromadziło się wówczas rzesze parafian, również młodzieży, która przyszła pożegnać swojego duszpasterza. W dniu następnym natomiast w rodzinnej parafii św. Rodziny o godz. 11:00.

Nowy wikariusz, ks. Waldemar Woźny, pracował tylko pół roku, po przeszczepie rogówki został skierowany na rekonwalescencję w lutym 2008 roku do parafii św. Trójcy. Od lipca do grudnia trwały prace przy wykonaniu ogrodzenia od strony boiska szkolnego w ramach miejskich inicjatyw społecznych. Pielgrzymka diecezjalna do Częstochowy prowadzona przez księdza proboszcza od 26 do 29 września odwiedziła Oświęcim, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Łagiewniki.

Dnia 8 października 2007 r. na zaproszenie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego przybył do Szczecina ksiądz abp Bari Francesco Cacucci, który w kaplicy św. Mikołaja o godz. 18:00 odprawił Mszę św. zapowiadając przekazanie do nowego kościoła relikwii św. Mikołaja w postaci „manny św. Mikołaja”, którą co roku pobiera z grobu Świętego. Arcybiskup Cacucci został mile przyjęty przez parafian i zaproszony do odwiedzenia ponownie Szczecina i parafii św. Mikołaja. W Dzień Zaduszny 2 listopada o godz. 12:00 rozpoczęto tradycję modlitwy przy grobie księdza Przemysława.

W tym roku odpustowi przewodniczył ksiądz bp Jan Gałecki, a rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Jan Gierlach. Dzień przed wigilią odbył się pierwszy kiermasz adwentowy zorganizowany przez warsztaty terapii zajęciowej z Gorzkowa koło Mieszkowic. Młodzież niepełnosprawna wykonała wspaniałe ozdoby adwentowe i świąteczne, które cieszyły się wielkim wzięciem u parafian. W czasie adwentu dzieci przychodzące licznie na roraty poznawały życie i osobę św. Franciszka z Asyżu.

Rekolekcje wielkopostne w 2008 r. poprowadził ks. Krzysztof Pastuszak, duszpasterz polonijny z Belgii. Dnia 22 lutego przybył do parafii nowy wikariusz, kolega rocznikowy księdza Przemysława, ks. Waldemar Piątek. W dniach 17-28 sierpnia zorganizowana została pielgrzymka szlakiem średniowiecznych katedr, której trasa wiodła przez Niemcy, Belgię i Francję, natomiast pielgrzymka na Jasną Górę prowadziła szlakiem cystersów przez Paradyż, Trzebnicę, Lubiąż, Krzeszów w dniach 25-27 września. Odpust parafialny połączony został z 24 rocznicą święceń kapłańskich ks. proboszcza. Kazanie wygłosił ks. Marek Prusiewicz.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę nowego kościoła 10 marca 2009 roku nastąpił początek prac. Szybkie postępy w budowie pozwoliły poświęcić kamień węgielny nowemu ks. Arcybiskupowi Metropolicie Andrzejowi Dziędze 2 czerwca tegoż roku. Tego samego dnia z rąk księdza arcybiskupa młodzież parafii otrzymała sakrament bierzmowania.

Prace przy więźbie dachowej trwały przez lipiec i sierpień. W sierpniu rozpoczęto wykonywanie elewacji klinkierowej. Dnia 30 sierpnia wyruszyła pielgrzymka parafialna do Grecji szlakiem św. Pawła. We wrześniu natomiast w ramach archidiecezjalnej pielgrzymki dwa dni poświęcono samej Jasnej Górze, gdzie pielgrzymów oprowadzał ojciec Stanisław Rudziński.

Dnia 7 października wspólnota parafialna przeżywała uroczystość poświęcenia dzwonów. Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga nadał imiona dzwonom i namaścił je olejem. Największy z nich, ważący 290 kg to Święty Mikołaj Biskup, średni, ważący 190 kg Maryja, a najmniejszy 90 kg Święta Rodzina. Dzwony zostały odlane w czerwcu 2009 r. w ludwisarni Janusza Felczyńskiego w Przemyślu. Po dostarczeniu na miejsce dzwony te zostały ustawione na stelażu i otrzymały napędy elektryczne liniowe oraz zegar, pozwalający zaprogramować ich działanie na wiele lat. Dzwony te można również uruchomić pilotem.

Dzięki życzliwej firmie Kran dnia 10 października nastąpił montaż hełmu wieży, transmitowany na całą Polskę przez Teleexpress. Hełm wraz z dachem kościoła wykonany został przez firmę Top-Dach ze Szczecina. Dach pokryto dachówką firmy Benders w kolorze brązowym. Hełm wieży został pokryty blachą miedzianą. Wykonanie dachu było zwieńczeniem budowy kościoła w stanie surowym, zamkniętym. Kościół też otrzymał elewację z cegły klinkierowej firmy Muhr. Okna aluminiowe wykonała firma Alusystem.

W tym szczególnym roku w przeddzień odpustu wystąpił z koncertem Szczecin Gospel Choir. Odpust parafialny przypadł w niedzielę o godz. 13:00. Uroczystościom przewodniczył ksiądz proboszcz, obchodzący 25-lecie święceń kapłańskich. Kazanie wygłosił ksiądz Dariusz Knapik. Rekolekcje adwentowe poprowadził w dniach 13-16 grudnia ojciec Zdzisław Krzystek, bernardyn.

Chór młodzieżowy Szczecin Gospel Choir wystąpił ponownie z koncertem tym razem kolęd 10 stycznia po Mszy św. wieczornej. Dnia 17 stycznia 2010 podczas dekanalnego spotkania opłatkowego ksiądz arcybiskup przekazał księdzu proboszczowi urząd dziekana.

Rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. Andrzej Pol, pallotyn. W dniach 11-17 kwietnia zorganizowano pielgrzymkę do Turynu, by modlić się przy wystawionym do publicznej czci Całunie Turyńskim. Pielgrzymi odwiedzili też Ars i grób św. Jana Vianneya. Dnia 3 maja grupa harmonijek ustnych Animato po Mszy św. wieczornej wystąpiła z patriotycznym koncertem.

Dnia 9 maja 46 dzieci przystąpiło do I Komunii św. Dzieci z SP 18 i młodzież z GM 5 otrzymały 15 czerwca piękny prezent od pana prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka i miasta w postaci nowego boiska sportowego typu Orlik, sąsiadującego z parafialną działką.

Dnia 11 maja młodzież przyjęła sakrament bierzmowania, którego w tym roku udzielił abp Tadeusz Kondrusiewicz, z Mińska.

W dniach 4-6 czerwca kilkunastoosobowa grupa młodzieży z parafii pojechała z ks. Waldemarem Piątkiem na coroczne ogólnopolskie spotkanie młodych na Polach Lednickich. Hasłem przewodnim spotkania było „Kobieta – dar i tajemnica”.

Dnia 10 czerwca, ks. Arkadiusz Prokop, pochodzący z parafii, otrzymał święcenia kapłańskie, a 12 czerwca o godz. 18:00 odprawił Mszę św. prymicyjną.

Na początku wakacji ksiądz Waldemar Piątek ponownie zaprosił do parafii Szczecin Gospel Choir. Tym razem zespół śpiewając wziął udział w festynie, z którego dochód przeznaczony został na rzecz powodzian. W lipcu w parafii odbywały się cotygodniowe adoracje w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, prowadzone przez wspólnotę Emmanuel.

Na Jasną Górę pielgrzymowano w dniach 23-25 września przez Poznań i Kalisz. Rekolekcje adwentowe 4-6 grudnia poprowadził ojciec Stanisław Rudziński, paulin. Po wykonaniu we wrześniu prac wodno-kanalizacyjnych wokół nowego kościoła 13 grudnia rozpoczęty został kolejny etap prac wykończeniowych wewnątrz kościoła.

Od grudnia 2010 do marca 2011 zostały wykonane prace tynkarskie sufitowe i położone zostały instalacje elektryczne. Dnia 6 stycznia wspólnota parafialna przeżywała wizytację kanoniczną poprowadzoną przez księdza abpa Andrzeja Dzięgę. Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych poprowadził o. Krzysztof Gzella. Odbywały się też w tym czasie Misje u Stóp Krzyża.

Ksiądz proboszcz doświadczony w organizacji festynów parafialnych w poprzednich parafiach, w Żabnicy i w Szczecinie-Warszewie, wraz z Radą Parafialną zorganizował dnia 7 maja pierwszy Festyn Rodzinny, a w nim zawody sportowe m.in. pchnięcie kulą kobiet, bieg na drewnianych nartach po trawie. Licznie przybyłe dzieci miały możliwość uczestniczenia w kole fortuny, wygrywając zabawki, uczestniczyły też w konkursie plastycznym. Odbyła się też loteria, główną nagrodą był rejs do Kopenhagi.

Pielgrzymka na Jasną Górę w tym roku wiodła przez Drezno, Pragę Czeską i Nysę. Pielgrzymi szczególnie wspominają zwiedzanie Pragi. Pani przewodnik poprowadziła grupę sześciogodzinną trasą, z oglądaniem, niestety tylko z zewnątrz, wielkiego barokowego kościoła poświęconego świętemu Mikołajowi, który w języku czeskim nosi imię Mikulas.

Prace budowlane objęły dalsze instalacje elektryczne i w październiku oraz w listopadzie tradycyjne tynki w kościele. Rekolekcje adwentowe poprowadził ojciec Sławomir Badyna, benedyktyn. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży w 2012 roku poprowadził nowy wikariusz, ks. Marek Gajowiecki. Dnia 6 maja w niedzielę w drugim Festynie Rodzinnym uczestniczyła spora liczba parafian, w tym dzieci, które brały udział w licznych grach zręcznościowych, między innymi w strzelaniu z wiatrówki. Po raz drugi odbyły się zawody w pchnięciu kulą kobiet i mężczyzn. Główną nagrodę loterii – rower – wylosował jeden z ministrantów. Świeże ciasto przygotowane przez parafian szybko zostało sprzedane, jak również kawa i herbata serwowana przez koło gospodyń parafialnych, na czele z panią Alą. Podczas festynu ksiądz wikariusz wystąpił z koncertem akordeonowym.

Rok 2012 zdominowały prace wykończeniowe w budowanym od dwóch lat kościele parafialnym. Od maja rozpoczęto wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego. Położono około 3 km przewodów, w których przepływać będzie ciepły glikol. W całym kościele rozmieszczono elektroniczne czujniki temperatury, które sterują piecem ogrzewanym gazem.

Następnie instalacja ta została zalana betonem, na którym ułożono posadzkę z płytek granitowych. Granit jest koloru „yellow padang”, natomiast linie prowadzące do ołtarza i stopień komunijny są koloru „multicolor”. Kościół został pomalowany farbą firmy Sto.

Zakupione w Niemczech w Weigolhausen 27-głosowe organy zostały przywiezione 9 sierpnia. Organmistrz Waldemar Wasilewski rozpoczął natychmiast instalację instrumentu. Organy wykonane zostały przez firmę M. Weise Platting-Bayern z Monachium w 1962 roku.

Od dnia 22 sierpnia do 2 września przedstawiciele parafii odbyli pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Dnia 23 sierpnia rozpoczęto wykonywanie chodników wokół kościoła. Wykonano też nawodnienie całego terenu i rozłożenie instalacji elektrycznej pod oświetlenie zewnętrzne. Dnia 23 września w miejsce dotychczasowych organistów pracę w parafii rozpoczęła organistka Julita Cieślak, pochodząca z Dobrej.

Pielgrzymka na Jasną Górę 25-29 września przebiegła szlakiem sanktuariów podhalańskich. Pielgrzymi mieli okazję wypoczynku w basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej i w Białce. W październiku i listopadzie powstało ogrodzenie wokół nowego kościoła, pojawiły się nowe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, a także wewnętrzne oświetlenie kościoła. Drzwi, ławki, konfesjonały wykonała firma Campo z Cychr. Pod koniec listopada zostały zainstalowane tarcze zegarowe i zegar firmy Rduch, a także nagłośnienie tejże firmy. Ołtarz, ambonka i chrzcielnica oraz postument pod tabernakulum wykonała firma JAKO z Reptowa, tabernakulum natomiast firma Artbrass z Przemyśla. Kościół został przygotowany do poświęcenia.

Poświęcenie kościoła nastąpiło w czwartek, 6 grudnia 2012 roku. Liturgia rozpoczęła się o godz. 18:00 pod dotychczasową kaplicą, skąd licznie zgromadzeni kapłani pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, wierni oraz goście przeszli procesyjnie do nowego kościoła. Podczas liturgii wewnątrz ołtarza złożona została manna św. Mikołaja. Począwszy od tej liturgii nie sprawuje się już Mszy św. w dotychczasowej kaplicy, która zostanie przerobiona na dom parafialny, a jedynie w kościele.